NASI PARTNERZY :

 

 

 

 

Adobe Acrobat Reader

Aby obejrzeć pliki znajdujące się poniżej musisz pobrać i zainstalować Adobe Acrobat Reader klikając w obrazek obok:


Szkolenia okresowe dla:

 • pracodawców
 • osób kierujących pracownikami
 • pracodawców wykonujących zadania służby BHP
 • pracowników inżynieryjno - technicznych (w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji)
 • pracowników służb BHP wykonujących zadania tej służby
 • Społecznych Inspektorów Pracy
 • pracowników administracyjno-biurowych
 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Szkolenia specjalistyczne:

 • podstawy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, łącznie z zajęciami praktycznymi i użyciem fantoma
 • szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej (praktyczne użycie sprzętu gaśniczego)
 • metodyka prowadzenia instruktaży stanowiskowych
 • bezpieczne użytkowanie wyrobów zawierających azbest
 • obsługa wózków widłowych
 • operator suwnic

PODSTAWA PRAWNA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r.
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
Dz.U. z 2004 r., nr 180, poz.1860 Na podstawie art. 2375 Ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).
Szkolenie wstępne (instruktaż) wymagane dla wszystkich pracowników.

 

Posiadamy profesjonalne zaplecze dydaktyczne.
Do szkoleń zapewniamy nowoczesny sprzęt ułatwiający przyswojenie wiedzy
(filmy video, rzutnik multimedialny).

Call Send SMS Call from mobile Add to Skype You'll need Skype CreditFree via Skype