Ośrodek Usługowo - Szkoleniowy Mars - Żbik

Ośrodek prowadzi szkolenia i doradztwo dla małych i średnich przedsiębiorców z całej Polski. Posiadamy certyfikaty wydane przez Centralny Instytut Ochrony Pracy PIB w Warszawie potwierdzający jakość naszych usług.

Oferujemy również pomiary oświetlenia oraz dzięki współpracy z laboratoriami wykonujemy badania środowiskowe.

 Ośrodek Usługowo - Szkoleniowy Mars - Żbik prowadzony przez Halinę Żbikowską - eksperta ds. bezpieczeństwa i higieny pracy certyfikowanego przez CIOP PIB - to firma posiadająca bogate doświadczenie edukacyjne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa pożarowego, ochrony środowiska i pierwszej pomocy przedmedycznej. Ośrodek prowadzi szkolenia i doradztwo dla małych i średnich przedsiębiorców z całej Polski. Posiadamy certyfikaty wydane przez Centralny Instytut Ochrony Pracy PIB w Warszawie potwierdzający jakość naszych usług. 

Ekspert ds Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - Certyfikat Nr 47/2024

Działamy na podstawie wpisu do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych Zaświadczenie Nr 47 wydane przez Urząd Miejski w Gdańsku Wydział Edukacji. Poza główną siedzibą firmy prowadzimy doradztwo nadzór oraz szkolenia na terenie klienta w Warszawie, Olsztynie, Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gdyni, Pile, Szczecinie, Toruniu, Słupsku, Lubiczu, Chełmie, Grudziądzu, Elblągu. Poszerzając wachlarz usług naszego ośrodka nieustannie staramy się sprostać rosnącym wymaganiom naszych klientów.

Proponujemy także Państwu usługi z zakresu Ochrony Środowiska oraz ADR.

Oferujemy również pomiary oświetlenia oraz dzięki współpracy z laboratoriami wykonujemy badania środowiskowe. Oczekując na karty zgłoszeniowe, zapraszamy Państwa do współpracy. Deklarujemy jednocześnie elastyczny sposób ustalania terminów i form usługi.

Image

ochr

Ośrodek Uslugowo-Szkoleniowy zajmuje się kompleksową obsługą małych i dużych podmiotów gospodarczych w zakresie ochrony i kształtowania środowiska.

Szkolimy i doradzamy w rozwiązywaniu problemów z zakresu ochrony środowiska. Przeprowadzamy niezbędne procedury administracyjne do uzyskania wymaganych pozwoleń i decyzji środowiskowych.

(czytaj dalej)

 

ppoz

Ośrodek zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Wykonujemy przeglądy obiektów w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych wraz z zaleceniami poprawy bezpieczeństwa pożarowego.

Szkolimy i przygotowujemy rozwiązania techniczno-organizacyjne w celu spełnienia ustawowych obowiązków przez właścicieli obiektów i terenów, miedzy innymi:

(czytaj dalej)

 

adr

ADR (fr. L' Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) to międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych, sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957r. Została ratyfikowana przez Państwo Polskie w 1975 r. Przepisy umowy ADR są nowelizowane w cyklu dwuletnim. Umowa obowiązuje obecnie w 35 krajach.

(czytaj dalej)

 

  • fot 1
  • fot 2
  • fot 3
  • fot 4
  • fot 5
  • fot 6
  • fot 7
  • fot 8
  • fot 9
  • fot 10

Kontakt

MARS- ŻBIK
ul. Wały Piastowskie 24
80-855 Gdańsk
tel. kom. 662 226 732
tel. kom. 606 112 605
NIP: 584-035-50-15

e-mail:
szkolenia @mars-zbik.pl
doradztwo @mars-zbik.pl