Ośrodek Usługowo - Szkoleniowy Mars - Żbik

Ośrodek prowadzi szkolenia i doradztwo dla małych i średnich przedsiębiorców z całej Polski. Posiadamy certyfikaty wydane przez Centralny Instytut Ochrony Pracy PIB w Warszawie potwierdzający jakość naszych usług.

Oferujemy również pomiary oświetlenia oraz dzięki współpracy z laboratoriami wykonujemy badania środowiskowe.

Ośrodek zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Wykonujemy przeglądy obiektów w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych wraz z zaleceniami poprawy bezpieczeństwa pożarowego. Szkolimy i przygotowujemy rozwiązania techniczno-organizacyjne w celu spełnienia ustawowych obowiązków przez właścicieli obiektów i terenów, miedzy innymi::

 • zapewnienia osobom przebywającym w budynku bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji
 • wyposażenia obiektu w sprzęt przeciwpożarowy i gaśnice
 • przygotowania budynku do prowadzenia akcji ratowniczej
 • oceny zagrożenia wybuchem i wyznaczenia stref wybuchowych

Najważniejsze przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity - Dz. U.z 2009r. Nr 178, poz. 1380; zm. Dz. U. z 2010r. Nr 57, poz. 353)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137; zm. Dz. U. z 2009 r. Nr 119, poz. 998)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94, z późniejszymi zmianami) nakłada na pracodawców obowiązek wyznaczenia pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników oraz udzielania pierwszej pomocy. Sprawna i szybka ewakuacja z budynku jest często jedynym sposobem na uniknięcie utraty zdrowia a nawet życia w obliczu żywiołu, jakim jest nagły pożar. Pracownicy muszą więc posiadać dodatkowy zasób wiedzy, aby skutecznie realizować powierzone zadania. Zgodnie Art. 2091 kodeksu pracy, Ośrodek nasz przeprowadza szkolenia skierowane do tych pracowników Organizuje również obowiązkowe ćwiczenia ewakuacyjne praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji. Nasi specjaliści przygotowują niezbędną dokumentację do ćwiczeń ewakuacyjnych oraz scenariusze dla konkretnych obiektów. Wykonujemy opracowania i aktualizacje:

 • instrukcji bezpieczeństwa pożarowego według nowych wytycznych
 • sposobów postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia
 • planów ewakuacji i wyposażenia w znaki ewakuacyjne zgodnie z Polskimi Normami
 • ocen zagrożenia wybuchem
 • planów rozmieszczenia gaśnic

Nasza doświadczona kadra dostarczy Państwu fachowego wsparcia w celu zapewnienia bezpieczeństwa Waszym pracownikom.

UWAGA !! ZANIM ZACZNIESZ TEST ZAPOZNAJ SIĘ Z MATERIAŁAMI SZKOLENIOWYMI !

TEST:
dla pracodawców osób kierujacych pracownikami, inżynieryjno-technicznych

oraz pracowników administracyjno - biurowych.

Kontakt

MARS- ŻBIK
ul. Wały Piastowskie 24
80-855 Gdańsk
tel. kom. 662 226 732
tel. kom. 606 112 605
NIP: 584-035-50-15

e-mail:
szkolenia @mars-zbik.pl
doradztwo @mars-zbik.pl