Uwaga, aby skorzystać z platformy e-learningowej prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego

oraz założenie konta dla uczestnika kursu.

Po aktywacji konta i zalogowaniu się na stronie (zakłada "Home" ikona "Login" w górnym prawym rogu) w zakładce E-learning

pojawi się materiał szkoleniowy oraz test BHP.

Zanim rozpoczniesz test BHP zapoznaj się z materiałami szkoleniowymi.ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

W szkoleni okresowym dla pracowników administracyjno biurowych w technologii e-learning.

 

Należność z tytułu uczestnictwa w kwocie 65zł prosimy dokonać po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia terminu szkolenia najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia na konto bankowe

PEKAO BP NR 52 102018110000010201196179

OŚRODKA SZKOLENIOWEGO MARS – ŻBIK